تماس با ما

نشانی شرکت فرازپرواز:

  • تلفن: 22050157-021
  • ایمیل: info@fpgh.ir
  • آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، برج سایه، طبقه سوم، واحد 4

نشانی دفتر فروش (ایژین):

  • تلفن: 22050157-021
  • ایمیل: tkt_iran@aegeanair.com
  • آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، برج سایه، طبقه سوم، واحد 1

نشانی دفتر فروش (ایرآسیا):

  • تلفن: 26200686-021
  • ایمیل: iran_sales@airasia.com
  • آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، برج سایه، طبقه سوم، واحد 5